Advisory Board

MEMBERS

Dr. MGS Narayanan, Sadiq Ali Shihab Thangal, Prof. KA Sidheeq Hassan, ET Muhammed Basheer MP, Abdu Samad Samadani, Dr. KT Jaleel, Dr. KKN Kurup, Dr. MT Ansari, TT Srikumar, Dr. Bahaudheen Nadwi, Dr. EK Ahmed Kutty, Dr. MH Ilyas, Dr. T Jamal muhammed, Dr. KK Abdu Sathar, Dr. Fasal Gafoor, KEN Kunchahmed, Dr. Ashraf Kadakkal, Dr Ummer Tharamel, O AbduRahman, Prof. AK Abdul Hameed, Prof. Muhammed Kuttasseri, Dr. AI Rahmathulla, Dr. Mubarak Pasha, Prof. AP Abdul Wahab, Cheroor Abdulla Musliyar, Abdul Hakeem Faizi, Thodiyur Muhammed Kunju Moulavi, MN Karasseri, Prof. P Koya, KK Kochu, VC Shreejan, Abdu shukur Qasimi, Kunchu Muhammed Parappur, TK Hamsa, Cheriya Mundam Abdul Hameed, Balakrshnan Vallikunnu, MC Vadakara, Gulfar MuhammedAli, Dr. Azad Moopan, KV sakeer , CP Kunchumuahammed, AP Kunchamu, PK Ahmed, Abdurahman Mangad, NM Hussain, Dr. PC Anvar, Advt. KP Mariyumma, Mujeeb Rahman Kinalur, KK Kochu muhammed