സുമയ്യ മുഹമ്മദ് ടി
അല്‍ജാമിഅ അല്‍ഇസ്‌ലാമിയ, ശാന്തപുരം


Contact no : 9995288270

പ്രവാസം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍

കേരളീയ സമൂഹത്തില്‍ പ്രവാസി സംസ്‌കാരം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഒട്ടനവധിയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ പ്രവാസി...

Read more..
പ്രബന്ധസമാഹാരം
Categories