ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂര്‍
കോഡിനേറ്റര്‍, കേരള മുസ്‌ലിം ഹിസ്റ്ററി കോണ്‍ഫ്രന്‍സ്‌

ചരിത്രം
നിര്‍മാണവും വായനയും

തൊരു സമൂഹത്തിനും സമ്പന്നമായൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. ചിലര്‍ ചരിത്രത്തെ സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നവരും, മറ്റു ചിലര്‍ ആരോ എഴുതിവെച്ച ...

Read more..
പ്രബന്ധസമാഹാരം
Categories