ഡോ. ജമീല്‍ അഹ്മദ്‌
അസി.പ്രൊഫസര്‍ ഗവ:കോളെജ്, മലപ്പുറം


Contact no : 9895437015

ചരിത്രരചന: ഭാഷയും ഭാവനയും

ചരിത്രം സത്യമോ ഭാവനയോ

കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളുടെ യഥാര്‍ഥ വിവരണമാണ് ചരിത്രമെന്നും അതിനാല്‍ ചരിത്രാഖ്യാനത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയത്രയും...

Read more..
ചരിത്രത്തെ
സമാഹരിക്കുമ്പോള്‍

വ്യാകരണത്തെ തത്ത്വശാസ്ത്രപരമായി സമീപിച്ചാല്‍, വര്‍ത്തമാനകാലമോ ഭാവികാലമോ ഇല്ല എന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഓരോ നിമിഷവും ...

Read more..
പ്രബന്ധസമാഹാരം
Categories